Rocío BERNABÉ CARO, SDI Munich

Kierownik Professional College of Translation and Interpreting of SDI w Monachium (Niemcy) i wykładowca w SDI University of Applied Languages. Od prawie dwudziestu lat pracuje jako tłumacz. Ma 10-letnie doświadczenie w nauczaniu. Zainteresowanie dostępnością i technologią zmotywowało ją do zdobycia tytułu magistra w Accessible Technologies. Swoją pracę magisterską poświęciła tematowi projektowania zorientowanego na użytkownika oraz łatwemu czytaniu. Jest również członkiem interdyscyplinarnej grupy badawczej TransMedia Catalonia oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów Dostępności.

 

Wojciech FIGIEL, Uniwersytet Warszawski

Wojciech Figiel uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie  Warszawskim. Jego rozprawa doktorska poświęcona jest szansom oraz  wyzwaniom, w obliczu których stają tłumaczy ustni i pisemni z  niepełnosprawnością wzroku w Polsce. Obszary jego zainteresowań naukowych to m.in. translatoryka, socjologia przekładu, dostępność oraz studia nad niepełnosprawnością. Jako aktywny na rynku tłumacz ustny i pisemny ma on unikatowy wgląd w problemy osób z niepełnosprawnością wzroku, pracujących w tych zawodach. Jest także pierwszym, niewidomym respeakerem w Polsce. W wolnych chwilach uwielbia jeździć na tandemie i biegać.

 

Gian Maria GRECO, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie

Stypendysta programu Marie Skłodowska-Curie w Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (Hiszpania), gdzie realizuje projekt „Understanding Media Accessibility Quality” (2017-2019). Jego badania koncentrują się na badaniach dostępności. Zajmował różne stanowiska uniwersyteckie i był badaczem w Uniwersytecie Oksfordzkim (Wielka Brytania) od 2003 do 2007 roku. Jest współautorem dwóch książek, a ostatnio gościnnie redagował specjalny numer “Disability and Human Rights”w Journal of Literary and Cultural Disability Studies (JLCDS 11.3 2017). Jest członkiem rady doradczej unijnego projektu A.C.T. oraz członkiem-założycielem platformy Media Accessibility Platform.

Anna JANKOWSKA, Uniwersytet Jagielloński / Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie

Pracownik naukowy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). W latach 2016-2019 na stażu podoktorskim w Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie w ramach stypendium Mobilność Plus. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Siódmy Zmysł. Audiodeskryptorka i tłumaczka audiowizualna. Kierownik projektu AudioMovie , w którym powstała aplikacja na urządzenia przenośne (smartfony/tablety) do odtwarzania alternatywnych ścieżek dźwiękowych, w tym audiodeskrypji, w kinie. Członkini grupy badawczej  TransMedia Catalonia, AVT Lab oraz Intermedia.

Anna MATAMALA, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie

Pracownik naukowy w Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Członek międzynarodowej grupy badawczej TransMedia i jej lokalnego oddziału Transmedia Catalonia, Wzięła udział w licznych projektach dotyczących tłumaczenia audiowizualnego i dostępności mediów jako badacz (DTV4ALL, ADLAB, HBB4ALL) lub kierownik (AVT-LP, ALST, VIW). Obecnie prowadzi krajowy projekt NEA i bierze udział w projektach europejskich ACT, ADLAB PRO, UMAQ, ImAC i EasyTV. Odegrała aktywną rolę w organizacji wydarzeń naukowych, takich jak konferencja Media for All lub seminarium Advanced Research Audio Description Seminar ARSAD, Opublikowała liczne artykuły w międzynarodowych recenzowanych czasopismach takich jak Meta, Translator, Perspectives, Babel, Translation Studies.

Silvia RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Uniwersytet Genewski

Badacz na Wydziale Technologii Tłumaczeń (TIM) Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii. Zanim dołączyła do wydziału TIM, spędziła 12 miesięcy jako badacz wizytujący w Dublin City University (DCU) w Irlandii. Do jej zainteresowań badawczych należą dostępność i lokalizacja stron internetowych, projektowanie uniwersalne i użyteczność oraz dostępność technologii tłumaczeniowych. W ciągu ostatnich aktywnie wspierała osiągnięcea dostępnej wielojęzycznej sieci dla wszystkich, rozpowszechniając wyniki swoich badanń zarówno poprzez publikacje akademickie, jak i branżowe, w tym artykuł na temat znaczenia rozważenia najlepszych praktyk dostępności w procesach lokalizacji w Internecie dla magazynu MultiLingual.

Monika SZCZYGIELSKA, Fundacja Widzialni

Z wykształcenia politolog, specjalista z zakresu komunikacji oraz prawnych i praktycznych aspektów dostępności; Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni, organizacji specjalizującej się w dostępności stron www i wydarzeń na żywo, współpracuje z Fundacją Kultury Bez Barier; współorganizuje Festiwal Kultury Bez Barier; członek Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni oraz Koalicji Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Lider zespołu Dostępni.eu, specjalizującego się w dostępności multimediów. Pracowała przy dyrektywie o dostępności publicznych stron www, wdrażała m.in. pierwszą w Polsce dostępną www osoby publicznej, dostępny portal informacyjny, odpowiada za udostępnienie multimediów dla niesłyszących na stronie Prezydenta RP oraz licznych instytucji kultury, wdraża w Polsce napisy na żywo tworzone metodą respeakingu. W 2017 roku kierowała zespołem, który po raz pierwszy zrealizował napisy na żywo do programu rozrywkowego w telewizji. Autorka kursów i publikacji m.in. „Dostępne multimedia”, „Dostępne wydarzenia w praktyce”