TransAccess 2017: Translation and accessibility to warsztaty z cyklu #TranslatingEurope organizowane przez Katedrę do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej.

Coraz większy nacisk kładziony na automatyzację procesu tłumaczenia sprawia, iż tłumacze i dostawcy usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych muszą zintensyfikować starania mające zapewnić odpowiednią jakość wykonywanej przez nich pracy. Równocześnie coraz większy udział osób niepełnosprawnych wzrokowo lub słuchowo w globalnej wymianie informacji (zwłaszcza w odniesieniu do treści audiowizualnych) obliguje tłumaczy, lokalizatorów, dostawców usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych do tego, by brali pod uwagę potrzeby takich osób.

Warsztaty podejmują oba te wyzwania i mają na celu:

  1. rozpropagować wiedzę na temat “przyjaznych technologii” to znaczy technologii wspomagających proces tłumaczenia lub umożliwiających dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym wzrokowo
  2. dać możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz możliwość wymiany pomysłów i idei w zakresie tłumaczenia osobom zajmującym się zawodowo tłumaczeniem i lokalizacją we wszystkich jej aspektach, zwłaszcza w wymiarze audiowizualnym
  3. określić nowe kierunki badań.